Oferta

Pomoc psychologiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, coaching

Jeżeli zapytasz nas, jak długo musisz czekać na zmiany w swoim życiu, odpowiemy Tobie, że jeżeli zamierzasz na nie czekać – to długo. Jednak pierwszym wykonanym przez Ciebie krokiem jest już uświadomienie sobie potrzeby tych zmian. Drugim może być kontakt z naszą Pracownią.

Zapewnimy Tobie opiekę psychologiczną oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym, który w praktyczny sposób stwarza nowe możliwości do samorealizacji i poszerza horyzonty myślenia o swojej przyszłości. Pomożemy odkryć Twój indywidualny potencjał w celu właściwego ukierunkowania ścieżki rozwoju kariery zawodowej i życia prywatnego, które być może stoi właśnie na zakręcie.

W swojej pracy korzystamy z wielu metod i narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, jakie w dzisiejszych czasach oferuje dziedzina psychologii, a także coaching, doradztwo zawodowe, pedagogika czy też logopedia. Organizujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe spotkania w formie warsztatów, wykładów i treningów interpersonalnych, związane z rozwojem osobowości, ścieżką kariery czy też sztuką mediacji. Służymy wielokierunkową pomocą zarówno klientom prywatnym, jak i instytucjonalnym, którzy są zainteresowani m.in. szkoleniami dla pracowników. Prowadzimy zajęcia przeznaczone m.in. dla seniorów i osób z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną. Każdy, kto zwróci się do nas o wsparcie, otrzyma skuteczną pomoc dostosowaną do rodzaju osobistych oczekiwań. Na życzenie klientów możemy dotrzeć z organizacją zajęć poza siedzibą naszej Pracowni. W każdym miejscu tworzymy miłą atmosferę podczas spotkań z naszymi specjalistami.

Oferta Pracowni Rozwoju Umiejętności Psycho-Społecznych obejmuje:

  • opiekę psychologiczną,
  • coaching, szkolenie, doradztwo interpersonalne,
  • pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
  • mediacje.
Wsparcie psychologiczne

Oferujemy Tobie profesjonalną pomoc psychologiczną, jeżeli tylko wymaga tego skala problemu, z jakim przyjdziesz do naszej Pracowni. To nie wstyd, a koło ratunkowe, dla którego warto zdecydować się na specjalistyczną indywidualną lub grupową terapię psychologiczną. Jeżeli poznasz podłoże, z powodu którego potrzebujesz tego rodzaju wsparcia, będziesz mógł/mogła podjąć kroki prowadzące do polepszenia Twojej sytuacji. Nasz psycholog dostosuje rodzaj terapii do Twoich potrzeb, gwarantując Tobie pełną dyskrecję i poufność informacji.

Coaching, szkolenia i doradztwo

Wykorzystujemy wiele sposobów pracy nad Twoją osobowością i umiejętnościami personalnymi. W ramach szkoleń i szeroko pojętego doradztwa analizujemy przyczyny konkretnych problemów interpersonalnych i dostarczamy wiedzy, która pomoże je rozwiązać. Działamy też na zasadzie partnerskich relacji z klientem, motywując go do pracy nad sobą i kreatywnego działania. W tym celu spotykamy się grupowo lub indywidualnie z osobami w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Mogą to być osoby niepełnosprawne, długo pozostające bez pracy lub właśnie zespół pracowników, który szuka sposobów na rozwój wewnętrznej komunikacji.

Pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej

Jeżeli stoisz przed wyborem ścieżki edukacyjnej lub kariery zawodowej, pamiętaj, że są to decyzje, które rzutować będą na Twoją przyszłość. Skutkiem złych wyborów już na etapie szkoły jest późniejszy brak satysfakcji zawodowej, niezadowolenie z wysokości zarobków, a także niska samoocena i brak wiary we własne możliwości. Nasi doradcy pomogą odkryć Twoje predyspozycje, określić cele i wskażą najlepsze kierunki rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Sztuka mediacji

Jeżeli każdy z nas posiadałby umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, sztuka mediacji nie byłaby nikomu potrzebna. Tak się nie jednak nie dzieje, a mediacja jest dobrym sposobem na znalezienie porozumienia w sporach, z jakimi spotykamy się na co dzień. Specjaliści z naszej Pracowni zarówno prowadzą mediacje, jak i przekazują wiedzę na tematem tej sztuki osobom, którym może się ona przydać np. w życiu zawodowym. Umiejętność poprowadzenia rozmowy jest ważną cechą sprzedawców, pracowników ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli i wielu innych grup społecznych. Każda osoba znajdzie w naszej ofercie interesujący ją temat spotkania.